மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 30 செப்டம்பர், 2015

புதுக்கவிதைப்போட்டி  (பிரிவு 4)

பண்பாடு "பண் "பாடு 

நனி நாகரிகமென நழுவவிட்டுவிட்டோம்
நல்லதொரு பண்பாட்டை !

செவ்வாய், 29 செப்டம்பர், 2015

போட்டிக்கான கட்டுரை

முரண்பாடுகளில் முந்திய ஹைக்கூ
"நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம்
ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம்