மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வியாழன், 4 டிசம்பர், 2014

தவமாய் தவம்...

தவமாய் தவம்..

கண் செதுக்கிய  கற்பனை சிலையாய்
கரைந்து போனது காற்றோடு
நான் கண்ட கனவுகள்...