மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 13 ஜூன், 2014

போகிறேன்.....

என் தாயின் வயற்றிலிருந்து
வெளியுலகைக் காண
ஆவலுடன் வந்த என்னை